New App ‘Foap’ Can Net you Cash for your iPhone Photos

Screen-Shot2

Screen-Shot2